14705733_1283824818328291_6965143525830402304_n

ຫຼາຍຄົນຄົງຈະຮູ້ແລ້ວວ່າ ແຈັກ ມ່າ ຄືມະຫາເສດຖີອັນດັບໜຶ່ງຂອງຈີນ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ດ້ານຊື້ຂາຍອອນລາຍ Alibaba.com ມື້ນີ້ແຈັກໄດ້ມາໄທ ພ້ອມກັບຂຶ້ນເວົ້າພຽງ 10 ນາທີທີ່ເຮັດໃຫ້ນາຍົກ ແລະ ນັກທູລະກິດທີ່ມາຟັງປະທັບໃຈ ແຈັກກ່າວວ່າ

  • ຫຼາຍຄົນບອກວ່າໂລກຜະເຊີນກັບຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຕອນນີ້ຍ້ອນການເປີດເສລີການຄ້າ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນດີ ຂ້ອຍວ່າຍ້ອນການເປີດຍັງບໍ່ສົມບູນຕ່າງຫາກ ເພາະບໍ່ໃຫ້ທຸລະກິດນ້ອຍໆມີສ່ວນຮ່ວມ
  • ໃນຊ່ວງ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາການຄ້າເສລີເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດໃຫຍ່ໆໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ເຮົາຄວນໃຫ້ຄົນລຸ້ນໃໝ່ ແລະ ທຸລະກິດ SME ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກສິ່ງນີ້ນຳ
  • ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າໃນອີກ 20-30 ປີຂ້າງໜ້າໂລກເຮົາຈະເປັນແບບນີ້ຄື Small is beautiful. Small is powerful. Small is wonderful ແຮງນ້ອຍ ແຮງສວຍງາມ ແຮງນ້ອຍແຮງຊົງພະລັງ ເຮົາຄວນເປີດໂອກາດໃຫ້ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ຄວນສົ່ງເສີມຄົນລຸ້ນໃໝ່ໃຫ້ມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນ
  • ຫຼາຍພັນປີກ່ອນເຮົາມີ Silk-road ເສັ້ນທາງສາຍໄໝ ແຕ່ຕອນນີ້ເຮົາມີ e-road ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຄ້າຂາຍ ໄດ້ງ່າຍ ຄ່ອງໂຕຂຶ້ນ
  • ໃນໂລກຍຸກ IT ອາຊີຫຼ້າຫຼັງກວ່າສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແຕ່ດຽວນີ້ເຮົາໄປໄວແບບກ້າວກະໂດດ ເອົາງ່າຍໆ 15 ປີກ່ອນໃຜຈະເຊື່ອວ່າທຸລະກິດ e-commerce ຂອງຈີນຈະເຕີບໂຕໄວປານນີ້ ເພາະໂຄງສ້າງພື້ນຖານນັ້ນຫຼ້າຫຼັງກວ່າອາເມຣິກາຫຼາຍເທົ່າ
  • ການຄ້າຂາຍອອນລາຍໃນຈີນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ເພາະໃນຈີນບໍ່ໄດ້ມີ Walmart, Kmart ຄືໃນອາເມຣິກາ ມັນເລີຍເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ເຕີບໂຕໄວກວ່າໃນອາເມຣິກາ
  • ຫຼາຍຄົນບອກວ່າ ເທັກໂນໂລຢີເຮັດໃຫ້ຄົນຕົກງານ ຂ້ອຍວ່າບໍ່ແມ່ນ ເທັກໂນໂລຢີມີແຕ່ຈະສ້າງງານ ຄືບໍລິສັດ Alibaba ທີ່ສ້າງງານຫຼາຍກວ່າ 13 ລ້ານຕຳແໜ່ງ ຕໍ່ໄປເທັກໂນໂລຢີຈະຊ່ວຍກຳຈັດຄວາມທຸກຍາກດ້ວຍຊ້ຳໄປ

ໃນມຸມມອງຂ້ອຍຄິດວ່າ ແຈັກມ່າມາໄທຄັ້ງນີ້ບໍ່ໄດ້ມາເຈລະຈາທຸລະກິດ ແຕ່ເປັນການສ້າງຄວາມໄວວາງໃຈກັບລັດຖະບານໄທ ເພາະທີ່່ຜ່ານບໍລິສັດ Alibaba ກໍ່ເຂົ້າຊື້ບໍລິສັດ Lazada ທີ່ເຮັດການຄ້າຂາຍອອນລາຍໃນໄທ ແປວ່າແຈັກມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໂຕເອງໃນແທບອາຊີນີ້ໂດຍໃຊ້ປະເທດໄທເປັນສູນກາງໃນອານາຄົດ ແຕ່ກໍ່ຖືວ່າການມາຂອງ ແຈັກມ່າຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຄົນໄທປະທັບໃຈໃນລາວຫຼາຍ ແນ່ນອນແຈັກຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຄົນຈີນປ່ຽນໄປຫຼາຍ ຈາກທີ່ແຕ່ກ່ອນບໍ່ຄ່ອຍພໍໃຈ